Skip links

Update programma retinoblastoom patiëntendag zaterdag 7 november 2015

Op zaterdag 7 november 2015 is de patiëntendag in het Vumc Amsterdam. Deze dag wordt om de twee jaar georganiseerd en is bedoeld voor retinoblastoom patiënten en hun familie die graag in contact willen komen met lotgenoten. Daarnaast wordt de dag besteed aan het geven van informatie door middel van voordrachten. We hebben dit jaar het thema “innerlijk / uiterlijk”, waarin onze pubers centraal staan.

Ontvangst vanaf 9.00 in de hal voor de Amstelzaal ( Kliniek gebouw )

Aanvang programma in Amstelzaal 9.45 uur

Crèche is open vanaf 9.30 uur in de speelkamer op afdeling 9B

Pauze:11.00 tot 11.30 uur

Tweede gedeelte: start 11.30 uur

Lunch pauze tot 13.15 uur

Vanaf 13.15 naar VU kinderstad met gezamenlijke afsluiting en Lime house band tot 14.00 uur