Skip links

Terug naar overzicht

Eerste bezoek

Het eerste bezoek

Eerst wordt uw kind bij de centrale inschrijfbalie ingeschreven. Het eerste bezoek vindt plaats op de polikliniek oogheelkunde, receptie R op de tweede verdieping van het polikliniek gebouw. Daar druppelt de verpleegkundige in beide ogen van het patiëntje een vloeistof die de pupil wijder maakt, zodat de oogarts het netvlies goed kan bekijken. Deze druppels kunnen prikken. Vervolgens komen er een aantal onderzoeken:

onderzoek door de oogarts

Als de druppels zijn ingewerkt zal de oogarts Bosscha of  Moll uw kind onderzoeken. Er zal met een lamp in de oogjes van uw kind worden gekeken.

echoscopie

Daarna volgt een echoscopie (onderzoek met geluidsgoven) van de ogen, dit doet geen pijn. De oogarts kan met dit onderzoek wat dieper in het oog kijken.

preoperatieve screening

Dezelfde dag gaat U met uw kind naar het inloopspreekuur van de anesthesioloog (arts die de narcose geeft), die het onderzoekt. Uw kind wordt goedgekeurd voor onderzoeken en eventuele behandelingen onder narcose. Hier krijgt u instructies over het nuchter zijn voor de narcose.

Vervolgbezoeken

Na het eerste bezoek kunt u naar huis met de volgende afspraken:

  • een afspraak voor een MRI onder narcose
  • een afspraak voor het oogonderzoek onder narcose

Deze onderzoeken zullen binnen een week plaatsvinden en zullen op verschillende dagen plaatsvinden. Voor ouders die nabij het VUmc willen overnachten is er een mogelijkheid om te logeren in het Ronald McDonaldhuis VUmc Amsterdam. De aanvraag voor een kamer wordt door Annelies of Gerda gemaakt. Daarnaast is er een mogelijkheid te verblijven in het Gastenverblijf VU medisch centrum.

MRI onderzoek onder narcose

Als de diagnose wijst op verdenking van retinoblastoom is MRI-scan onder narcose nodig. Er wordt een MRI van beide ogen en van de hersenen gemaakt. Dit onderzoek duurt ongeveer twee uur en gaat in een dagbehandeling. Eén ouder mag mee naar het onderzoek. Deze mag erbij blijven totdat het kind slaapt. Soms wordt er bij uw kind, nadat het onder narcose is voor de zekerheid een infuus ingebracht. Op de uitslaapkamer mag weer een ouder bij het kind zijn wanneer het wakker wordt. Als uw kind goed wakker is en gedronken heeft mag het in principe weer naar huis. Het MRI onderzoek wordt op een andere dag verricht dan de ander onderzoeken. U krijgt van de verpleegkundige een brief mee met datum en tijdstip van de afspraak. Hierin staan ook instructies over nuchter zijn.

oogonderzoek onder narcose

Als de diagnose wijst op verdenking van retinoblastoom is een oogonderzoek onder narcose nodig. Het oogheelkundig onderzoek in narcose gebeurt altijd op donderdagochtend. U krijgt van de verpleegkundige een brief mee met datum en tijdstip van de afspraak. Hierin staan ook instructies over nuchter zijn.

Vóór het onderzoek onder narcose, bepaalt de orthoptiste eerst het gezichtsvermogen van uw kind. Daarna druppelt zij het oog om de pupil wijd te maken. Vervolgens gaat u naar het dagchirurgisch centrum. Hier worden de ogen door verpleegkundige nog 2 keer gedruppeld en krijgt het kind een operatiejasje aan en een polsbandje om. Eén ouder mag mee naar het onderzoek. Deze moet dan ook beschermende kleding aan en mag erbij blijven totdat het kind slaapt. Soms wordt er bij uw kind, nadat het onder narcose is voor de zekerheid een infuus ingebracht.

Als de diagnose wijst op verdenking van retinoblastoom is een oogonderzoek onder narcose nodig. Het oogheelkundig onderzoek in narcose gebeurt altijd op donderdagochtend. U krijgt van de verpleegkundige een brief mee met datum en tijdstip van de afspraak. Hierin staan ook instructies over nuchter zijn.

Vóór het onderzoek onder narcose, bepaalt de orthoptiste eerst het gezichtsvermogen van uw kind. Daarna druppelt zij het oog om de pupil wijd te maken. Vervolgens gaat u naar het dagchirurgisch centrum. Hier worden de ogen door verpleegkundige nog 2 keer gedruppeld en krijgt het kind een operatiejasje aan en een polsbandje om. Eén ouder mag mee naar het onderzoek. Deze moet dan ook beschermende kleding aan en mag erbij blijven totdat het kind slaapt. Soms wordt er bij uw kind, nadat het onder narcose is voor de zekerheid een infuus ingebracht.

De uitslagen

Als alle onderzoeken zijn verricht krijgt u de uitslag. Dit zal meestal direct plaatsvinden na het oogonderzoek in narcose. Dr Bosscha en / of Dr Moll bespreken met u de uitslagen van alle onderzoeken en het behandelplan. Het behandelplan wordt altijd door beide oogartsen gemaakt in overleg met de andere artsen van het retinoblastoomteam.

Op de uitslaapkamer mag weer een ouder bij het kind zijn wanneer het wakker wordt. Als uw kind goed wakker is en gedronken heeft mag het in principe weer naar huis.