Skip links

Terug naar overzicht

Patiëntenvereniging RBVN

RetinoBlastoom Vereniging Nederland

RBVN wil kinderen bij wie retinoblastoom is vastgesteld ondersteunen en informeren. Daarbij wordt de directe omgeving niet vergeten. De vereniging richt zich ook op (groot)ouders, verzorgers, broertjes, zusjes en onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties.

RBVN is een onafhankelijke vereniging die de belangen van haar leden behartigt. Er wordt nauw samen gewerkt met het retinoblastoomteam van de VUMC. Daarbij streeft RBVN naar het ontsluiten van (inter)nationale kennis, het bieden van (informatie over) psychosociale en psycho-emotionele ondersteuning op maat aan patiënten en hun directe omgeving. RBVN biedt een uitkomst voor ouders die graag met andere ouders in contact wensen te komen. RBVN biedt een plek aan degene die behoefte hebben gehoord en begrepen te worden als het gaat om (mee)leven met retinoblastoom.

RBVN is actief voor:

• Iedereen die gediagnosticeerd is (geweest) met Retinoblastoom
• Familieleden en directe omgeving van Retinoblastoom patiënten
• Professioneel geïnteresseerden en andere belangstellenden

RBVN onderhoudt contact met o.a. KiKaKWFKinder Augen Krebs Stiftung (Duitsland) en de VOKK.

Voor meer informatie, neem contact op met via de website van de RBVB of via de mail: bestuur@rbvn.nl of via Facebook “Retinoblastoom Vereniging Nederland”.