Skip links

Terug naar overzicht

Hoe merk je het?

Hoe merk je het?

De eerste symptomen die door ouders of verzorgers gezien worden zijn meestal een “vreemde” verkleuring van het oog of de pupil, ook wel kattenoog genoemd. Soms zal scheelzien van één oog het eerste verschijnsel zijn. Het doet vrijwel nooit pijn.

In het vroegste stadium kan de ziekte alleen worden herkend aan de hand van uitgebreid oogonderzoek. Dit laatste gebeurt bij kinderen bij wie op grond van familiegegevens een kans bestaat dat ze retinoblastoom gaan krijgen.

Komt retinoblastoom vaak voor?

Retinoblastoom komt niet vaak voor. Het is een zeldzame ziekte. Slechts 1 op de 17.000 kinderen in Nederland krijgt retinoblastoom. Dat zijn ongeveer 11 kinderen per jaar. Omdat de ziekte zo weinig voorkomt is deze onbekend. Ouders of een huisarts of een jeugdarts (van het consultatiebureau) kunnen de ziekte niet vaststellen, als een kind bovenstaande symptomen heeft.