Skip links

De polikliniek VUmc aflevering retinoblastoom II (2005)

In deze aflevering volgen we ouders die een kind hebben met de diagnose retinoblastoom. Zij komen op controle in het Retinoblastoom Centrum Nederland in het VUmc.